Ste vedeli, da slovenščina ni ednini jezik, ki uporablja rodilnik? Uporablja se celo v angleščini, čeprav je splošno znano, da ta jezik pozna le dva sklona, medtem ko jih slovenščina pozna šest.

Verjetno veste, da je neuporabna oziroma neustrezna raba rodilniških oblik pri sklanjanju ali zanikanju, predvsem samostalniških zaimkih, neredek pojav, ki se ga uporabniki jezika pogosto niti ne zavedajo prav dobro, dokler jim kdo s prstom ne pokaže na to.

Branje članka vam bo vzelo približno 4 minute.

In kako to izgleda v praksi? To boste izvedeli prav kmalu.

Na splošno o rodilniku

Rodilnik je drugi od šestih sklonov. Po njem se vprašamo z vprašalnico: koga ali česa? Koga uporabljamo za človeka oziroma osebe, česa pa za vse ostalo.

Na primer:

 • Koga se je naveličal? Naveličal se je svojega prijatelja.
 • Česa je premalo? Premalo je soli.

Kaj izražamo z rodilnikom?

 1. Zanikani osebek ali predmet.

Na primer: Ne jem kruha. Nima volje.

 1. Lastnino.

Na primer: Dom očeta. Glas ljudstva.

 1. Povedkovo določilo.

Na primer: Sem vroče krvi. Vedno je dobre volje.

 1. Jedro pri navajanju količine.

Na primer: Prinesel je kilogram mandarin.

Zmeda pri uporabi določenih zaimkov

Najprej izziv za vas

Preberite spodnje povedi. Kaj opazite?

 • Bila je prijazna, a vedelo se je, da je je ena sama igra.
 • Edino Samo se je je razveselil.
 • Na vse pretege se je je otepal.
 • Že kaj kmalu se je je rešil s posredovanjem varnostnika.

Zagotovo vam je v oči padel sklop: je je. Mislite, da so povedi slovnično pravilne? Namesto drugega je postavite v poved rodilniško obliko samostalnika ženskega spola.

Na primer:

Na vse pretege se je otepal Simone. (iz: Na vse pretege se je je otepal.)

Na ta način lahko vidite, da so zgornje povedi popolnoma pravilno zapisane.

Takšna zmeda se lahko pojavi le pri ženski obliki osebnega zaimka (ona); rodilnik: nje/je. Ta oblika je popolnoma enaka obliki glagola biti v tretji osebi (je).

Zapomnite si:

Kadar boste sklanjali žensko obliko osebnega zaimka in bo uporabljena v povezavi z glagolom biti, boste dobili podvojitev iste oblike.

Na vašo srečo pri zaimkih za moški (on) in srednji spol (ono) omenjene podvojitve iste oblike ni. Rodilniška oblika za moški ter srednji spol se namreč glasi njega/ga.

Domača naloga

 1. V povedih popravite napačno rabo sklonov.

Ni kupila kruh in marmelado. Ni jo bilo na spregled. Ustrašila se jo je. Zakaj nisi naredila domačo nalogo.

Rešitev: kruha; marmelade; je; je; domače naloge.