Predstavljajte si, da boste v kratkem skupaj z najbližjimi praznovali rojstni dan. Nekomu rečete: »Zelo se veselim praznovanja mojega rojstnega dne.« Nas pa sedaj zanima, ali ste se pri čem zmotili, ko ste nekomu povedali, kako zelo se veselite praznovanja vašega rojstnega dne. Smo se morda zmotili sedaj mi?

V uvodnem odstavku sta dve napaki. Bodite pozorni na dobesedni navedek in predzadnjo poved uvodnega odstavka.

Popravek številka 1: …: »Zelo se veselim praznovanja svojega rojstnega dne.«

Popravek številka 2: …., ko ste nekomu povedali, kako zelo se veselite praznovanja svojega rojstnega dne.

Zakaj svojega in zakaj ne mojega?

Povratne svojilne zaimke – v našem primeru je to ‘svojega? – uporabljamo, kadar želimo izraziti svojino osebka – stavčnega člena, ki izraža nosilca stanja oziroma dejanja (kdo ali kaj?).

Kaj je torej prav?

Oblekel sem mojo jakno./Oblekel sem svojo jakno.

V zgornjem primeru sem osebek jaz, jakna je zato moja svojina; torej je prav: Oblekel sem svojo jakno.

Zakaj pa je v primeru ‘To je moja jakna.’ pravilno moja? Ker je v tem primeru osebek ‘to’ in ne ‘jaz’.

Kaj je prav v tem primeru?

Našim prijateljem smo razkazali naše stanovanje./Svojim prijateljem smo razkazali svoje stanovanje.

Osebek v zgornjem primeru smo mi, stanovanje je torej naša svojina; torej je prav: Svojim prijateljem smo razkazali svoje stanovanje. Še pravilneje pa je: Svojim prijateljem smo razkazali stanovanje. Zakaj? Pogosto je bolje, da svojilnih zaimkov ne uporabimo, ker je besedilo lažje berljivo in slogovno ustreznejše.

Še boljši primer bi bil:

Zahvaljujem se svojim staršem.

V tem primeru je bolje, če zapišemo samo: Zahvaljujem se staršem.

Kakšna pa je razlika med spodnjima stavkoma?

V šolo se je odpeljal s svojim kolesom./ V šolo se je odpeljal z njegovim kolesom.

Verjetno ste sedaj najprej pomislili na to, kateri stavek je pravilen in vsi ste se glede na zgornjo razlago odločili za prvega. Kar je sicer prav. Pravilen pa je lahko tudi drugi stavek, in sicer v primeru, da se v šolo ni odpeljal s svojim kolesom, temveč kolesom svojega prijatelja.

Domača naloga

Podčrtajte pravilno različico.

Razveselili smo se naše/svoje nove kuhinje. Na izlet smo povabili naše/svoje prijatelje. Vljudno te vabim k meni/sebi domov. Dvignil sem mojo/svojo torbo.

Rešitve: Povsod je pravilna druga različica.