V kolikor ste naredili vse domače naloge, ki smo vam jih napisali do sedaj, je velika verjetnost, da ste svoje znanje o jezikovnih težavah odlično utrdili.

Vas je v zgornji povedi kaj zmotilo? Mislite morda, da dvomimo o tem, ali ste domače naloge opravili ali ne? Nas zanima predvsem, ali vam katera od besed oziroma veznikov nenavadno zveni?

Se vam zdi ‘v kolikor’ pravilno? Bi morali to pisati skupaj, torej vkolikor? Kaj mislite? Uporabljate kdaj v kolikor/vkolikor? Če ste prikimali, naj vam zaupamo, da ne prva oblika in ne druga ni pravilna; ne v zapisu in ne v pogovoru.

Branje članka vam bo vzelo približno 2 minuti.

Od tega trenutka dalje boste namesto veznika ‘v kolikor/vkolikor’ uporabljali samo: ČE.

Zapomnite si …

Pravopis in Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) zapis v kolikor/vkolikor označujeta kot NEPRAVILEN. Tudi v pogovornem jeziku tega ne uporabljamo.

Sodobna knjižna norma veznik ‘v kolikor’ striktno nadomešča s ČE.

Domača naloga

  1. Pravopisno popravite besedilo

Vedno je bila kaznovana, v kolikor ni naredila domače naloge.

Vkolikor ne boš priden, ne greš z nami na izlet.

V kolikor bo lepo vreme, bomo rojstni dan praznovali na prostem.

Rešitev: Vedno je bila kaznovana, če ni naredila domače naloge.

Če ne boš priden, ne greš z nami na izlet.

Če bo lepo vreme, bomo rojstni dan praznovali na prostem.