Vso leto ste pridno delali, zato si zaslužite kratek oddih. Vso jutro lahko premišljujete, kam bi se lahko odpravili, da bi se vsaj malo odmaknili od vsakdanjega življenja, ki je prepojeno s stresom.

Vam je jasno, zakaj smo okrepili besedo – zaimek – vso? Je uporabljen pravilno? Se bolje sliši vse leto in vse jutro kot pa vso leto in vso jutro?

Branje članka vam bo vzelo približno 2 minuti.

Zapomnite si!

Zaimek vse uporabljamo pred samostalniki srednjega spola (leto, jutro, mleko, blago …); zaimek vso uporabljamo pred samostalniki ženskega spola (miza, omara, torba …).

Sklanjanje besedne zveze: vse leto

  1. imenovalnik: vse leto
  2. rodilnik: vsega leta
  3. dajalnik: vsemu letu
  4. tožilnik: vse leto
  5. mestnik: o vsem letu
  6. orodnik: z vsem letom

Domača naloga

Podčrtajte pravilno obliko!

Spala je vso/vse jutro.

Vso/vse življenje slabo spi.

Alkohol mu je vzel vse/vso razsodnost.

Živali je izpadlo vso/vse perje.

Rešitev: pri vseh primerih je pravilna druga oblika.