Glagol je ena od besednih vrst, ki se lahko pregiba, natančneje sprega. To pomeni, da glagol v besedilih lahko srečujemo v številnih oblikah.

Primer: Hodim, gledam in opazujem. Hodila je, gledala in opazovala. Boste hodili, gledali in opazovali.

In kako vemo, da je neka beseda glagol? Ključna je vprašalnica. Glagol je beseda, po kateri se vprašamo: kaj kdo dela/kaj se z njim dogaja? Veste, katere glagole v slovenskem jeziku najpogosteje uporabljamo? To so glagoli biti, imeti, morati, iti, dati, začeti, priti, dobiti, vedeti, povedati, želeti, moči, praviti, videti in hoteti.

V katerih oblikah smo jih zapisali? To so nedoločniki ali infinitivi.

Bi znali primere iz 2. odstavka zanikati?

Torej …

Ne hodim, ne gledam in ne opazujem. Ni hodila, ni gledala in ni opazovala. Ne bomo hodili, gledali in opazovali.

Branje članka vam bo vzelo približno 3 minute.

Zapomnite si!

Ko boste glagol zanikali, se bosta nikalnica in glagol pisala narazen in ne skupaj.

Primeri:

Ne hodim spat pred polnočjo.

Stanovanja ne bomo dali v najem.

Ne bom verjel, dokler mi tega ne dokaže.

Izjeme …

V slovenskem jeziku pa kljub pravilu obstajajo tri izjeme, pri katerih se nikalnica in glagol del iste besede.

To so glagol: biti, imeti in hoteti.

Poglejmo si to na konkretnih primerih:

Včeraj nisem (biti) bil v šoli.

Nimaš (imeti) naloge, kajneda?

Nočem (hoteti) tvojega denarja.

Seveda pa se izjeme pišejo skupaj samo v sedanjiku. V prihodnjem času se nikalnica piše posebej; na primer ne bom.

Zelo pogosta napaka

V slovenščini se narazen prav tako pišeta besedi ne bi. Veliko ljudi ti dve besedi piše kar skupaj. Še zlasti je to značilno za osnovnošolce in srednješolce. Napaka je pogosto prisotna v esejih in šolskih spisih.

Primer:

Narobe: Tega mu nebi smela oprostiti.

Pravilno: Tega mu ne bi smela oprostiti.

Vaja

Izberi pravilno obliko zanikanega glagola

Še zdaj nevem/ ne  vem, kako ji je to uspelo.

Tega ji nebi/ne bi bilo treba storiti.

Tega ni sem/nisem vedela.

Rešitev: pravilne oblike so krepko označene.

Domača naloga

Poiščite vsaj še 5 takšnih besednih parov; besede nato poiščite v SSKJ (Slovarju slovenskega knjižnega jezika) ter preverite pomen. Si jih upate nato postaviti še v stavek oziroma poved? Poskusite; zabavno bo!