Če imate veliko opraviti z matematiko in podobnimi področji, se vsekakor spodobi, da popolnoma obvladate tudi pravilno zapisovanje vseh merskih enot in simbolov. S tem pokažete, da spoštujete naslovnike, v veliki meri pa tudi sebe.

Morda se pogosto znajdete v dilemi, ali simbole, kot so kg, s, %, pisati stično ali nestično, torej s presledkom ali brez. Ob tem se vedno spomnite na to, kako bi jih zapisali, če bi jih morali zapisati z besedo. Na ta način boste zapis vedno opravili pravilno, torej s presledkom (13 kg; 13 kilogramov).

Branje članka vam bo vzelo približno 3 minute.

Znaki z nestičnim zapisovanjem ( z nedeljivim presledkom)

Še preden vas poučimo o znakih z nestičnim zapisovanjem, vam moramo razložiti, zakaj smo v oklepaj pristavili termin nedeljiv presledek. Simboli oziroma merske enote, npr. kg, m, s, se pri zapisovanju praviloma ne smejo prenesti v drugo vrstico, medtem ko bi številka ostala v prvi. V nasprotnem primeru bi bilo besedilo nekoliko manj razumljivo. V takem primeru morate vedno uporabiti nedeljivi presledek, ki ga uspešno naredite s pritiskom na: ALT in preslednica ali CTRL + SHIFT + preslednica.

Znaki =, <; >;  ≤; ×; +; kg; m; %; € se vedno pišejo nestično z nedeljivimi presledki.

Na primer:

 • 2 + 5 = 7
 • 3 < 7
 • 2 × 6 = 12
 • 15 kg
 • 12 m
 • 100 %
 • 330 €

Znaki s stičnim zapisovanjem

Znak ° se vedno piše stično, torej brez presledka. Na primer:

 • 15°

Znaki s stičnim in nestičnim zapisovanjem

Znak za minus (–) (dolga črtica; pomišljaj in ne vezaj) se lahko piše stično ali nestično.

Stični zapis:

–3

Nestični zapis:

5 – 3 = 2

Nestično/stično zapisovanje

Primer: 20 °C; 20 °F (številke nestično od znaka za stopinje; stopinje in znak za Celzije stično).

Nov izziv

Poskusite zapis dvajsetodstotna raztopina napisati krajše.

Najustreznejša rešitev: 20-odstotna raztopina; lahko tudi 20-% raztopina.

Kako ločiti dele od celote?

V slovenskem jeziku dele od celote ločimo z vejico in ne s piko. Na primer:

 • 6,6 kg; 2,5 m …

Izziv: Kako bi ta zapis izgovorili pred širšo javnostjo?

Pravilno: 6,6 kilograma; 2,5 metra.

Napačno: 6,6 kilogramov; 2,5 metrov.

Utrjevanje znanja

Obkrožite pravilni zapis.

 1. -30°C in 30 °
 2. –30 °C in 30°

Rešitev: Poiščite jo v zgornjih vrsticah. 🙂

V primeru, če kljub prebranem blogu niste prepričani, kako pravilno zapisovati merske enote in simbole, lahko pri nas naročite dodatno lekturo besedila.