Še veste, kaj je prislov? To je beseda, po kateri se vprašamo z eno od teh vprašalnic: kje, kam, kod, kdaj, zakaj, kako/na kakšen način? Glede na vrsto vprašalnice ločimo krajevni, časovni, vzročni in načinovni prislov.

Primeri:

Doma – kje? – krajevni prislov

Domov – kam? – krajevni prislov

Zjutraj – kdaj – časovni prislov

Zato – zakaj – vzročni prislov

Lepo – kako – načinovni prislov

Bi glede na zapisano sedaj znali v spodnjem besedilu poiskati prislove?

Lansko leto je odpotovala v Ameriko. Lani se je vrnila domov. Bilo je lepo vreme. Pismo je napisano lepo in natančno.

Rešitev: lani – kdaj – časovni prislov; domov – kam – krajevni prislov; lepo – kako – načinovni prislov; natančno – kako – načinovni prislov.

Je morda kdo med vami obkrožil oziroma podčrtal še lansko leto; v Ameriko; lepo (vreme)? Žal to niso prislovi. Zapomnite si: vsako besedo je treba upoštevati zase. Je pa res, da se po besedni zvezi lansko leto vprašamo kdaj; toda v tem primeru bi šlo za prislovno določilo časa in ne prislov časa.

Prislov ali pridevnik?

Bilo je lepo vreme. To si napisala lepo.

Naglas preberite oba stavka. Se vam zdi, da je naglas na prvi besedi lepo drugačen od drugega? Seveda je. To pa ni ednina razlika. V prvem stavku se po besedi lepo vprašamo kakšno; zato je beseda pridevnik; v drugem stavku se po besedi lepo vprašamo kako; zato je beseda načinovni prislov.

Bi znali prislove varno, zakonito, daleč zanikati? Rešitev je sila preprosta. V slovenskem jeziku je kar veliko takšnih prislovov, ki jim lahko spredaj dodamo ne-. Posledično s tem spremenimo pomen. Ker ne- postane del prislova, se piše skupaj; brez presledka.

Torej: varen – nevaren; zakonit – nezakonit; daleč – nedaleč.

Kakšna pa je razlika med tema dvema zapisoma?

  1. Preselil se je nedaleč od naše hiše.
  2. Nato se je odpeljal, a ne daleč.

Zapomnite si:

V nekaterih primerih besedo ne pišemo skupaj s prislovom, ki sledi, včasih pa narazen. Skupaj se pišeta, kadar NE zanika prislov; narazen se pišeta, kadar se NE nanaša na širše sporočilo.

Še nekaj primerov:

Pri nas je nenormalno veliko dobrih kuharjev.

Biti njemu všeč pa ni ne normalno.

Prostor je nanjo deloval zelo neosebno.

Bil je pri njej; če že ne osebno, pa vsaj v mislih.

Nekateri primeri pa so takšni, da sta slovnično pravilni obe možnosti. Razlika je le v tem, kaj želite poudariti.

Na primer:

Ne bo mogla sodelovati na sestankih in neodgovorno dvigovati roke pri odločanju.

Ne bo mogla sodelovati na sestankih in ne odgovorno dvigovati roke pri odločanju.

Ena od najpogostejših napak v šolskih spisih in esejih

V spisih in esejih pogosto naletimo na napačen zapis neglede namesto ne glede.

Kaj je torej prav?

Prijazna je, neglede na okoliščine. Prijazna je, ne glede na okoliščine.

Drugi stavek je torej pravilen.

Še vaja za utrjevanje usvojenega znanja

Obkrožite pravilno obliko prislova.

 Na obisk je prišla povsem nepričakovano/ne pričakovano.

Že majhna količina sladkorja lahko neugodno/ne ugodno vpliva na zdravje.

Našla je nekaj jurčkov in nešteto/ne šteto lisičk.

Prepričani so, da so se odločili nepristransko/ne pristransko.

Pisali so nenapovedan/ne napovedan test.

Nino ima nerealno/ne realno visoke cilje.

Nemalo/ne malo ljudi zanima šport.

Odločila si se popolnoma nepravilno/ne pravilno.

Rešitev: v vsakem stavku je pravilna prva od ponujenih možnosti.